این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه به سرعت انتقاداتی را برانگیخت با توجه به اینکه رژیم ایران ماه گذشته به یک هواپیمای مسافربری در نزدیکی تهران با موشک شلیک کرد و باعث کشته شدن صدو هفتادوشش نفر از جمله پنجاه و هفت کانادایی در هواپیما شد.

رژیم ایران از آن زمان تاکنون ، از تحویل جعبه های سیاه کشف شده از محل سقوط امتناع ورزیده است. رسانه های خبری در یک کفرانس مطبوعاتی به شدت به دیدار شرم آور جاستین ترودو با وزیر خارجه رژیم جنایتکار آخوندها اعتراض کردند.

 

 

 

photo_2020-02-14_19-04-46
جمعه ۲۵بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah