به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، “شادمان بنی بشر” فعال مدنی از اهالی سنندج و عضو گروه کوهنوردی “چل چمه” توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شد.

این فعال محیط زیست در تماسی کوتاه با خانواده‌اش، بازداشت خود از سوی وزارت اطلاعات را به اطلاع آنها رسانده است.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، علت بازداشت شادمان بنی بشر مشخص نشده است.

گفته می‌شود بازداشت وی با ضرب و شتم و بدون ارائه‌ی مجوز قضایی صورت گرفته است.

 

 
شنبه ۲۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah