راحله احمدی، فعال مدنی، امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

راحله احمدی مادر صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین  اوایل آذرماه امسال توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

 

 

شنبه ۲۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah