شمار زیادی از هموطنان در مراسم چهلم خانم دکتر فائزه فلسفی و فرزندانش دُرسا و پارسا قند چی حضور دارند.
پدر این خانواده آقای علیرضا قندچی از اینکه هموطنان وی و خانواده اش را تنها نگذاشته اند سپاسگزاری کرده اند.
شنبه ۲۶ بهمن ۹۸

 

 

 

photo_2020-02-15_11-07-02

photo_2020-02-15_11-04-20photo_2020-02-15_11-04-24photo_2020-02-15_11-04-27photo_2020-02-15_11-04-00

 

شنبه ۲۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah