کانال یوتیوب و ایمیل دفتر صداوسیمای میلی در لندن مسدود شد
دفتر صداوسیمای میلی جمهوری اسلامی در لندن، از بسته شدن ایمیل و کانال یوتیوب خود توسط شرکت گوگل خبر داد، دو ماه پیش نیز کانال یوتیوب شبکه پرس تی‌وی وابسته به صداوسیما مسدود شده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، شرکت گوگل، ایمیل و کانال یوتیوب خبر دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در لندن را به علت آنچه «نقض مقررات گوگل» نامید، مسدود کرد.
شرکت گوگل در پاسخ به اعتراض این دفتر در یک ایمیل اعلام کرد: «این حساب به علت نقض مقررات گوگل، بسته شده است».

 

 
شنبه ۲۶بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah