مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده است. این محرومیت از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه به خانم اکبری منفرد ابلاغ و اجرایی شده است. محرومیت مریم اکبری منفرد از ملاقات بدون تشکیل جلسه کمیته انضباطی و طی مراحل اداری تنها به دلیل اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت یکی از زندانیان تازه وارد به بند زنان اوین صورت گرفته است.
به گزارش هرانا محرومیت از ملاقات خانم اکبری منفرد به بهانه اعتراض وی به وضعیت نگهداری یکی از زندانیان تازه وارد به بند و عدم رسیدگی به وضعیت او، بدون طی کردن مراحل اداری و یا تشکیل جلسه کمیته انضباطی صورت گرفته است.

 

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah