این در حالی است که چند ماه پیش از اجرای زنده ‎هاله سیفی زاده جلوگیری کردند ولی حالا برای فریب و بازار گرمی برای کشاندن عده ای پای صندوق رای تبلیغ کنسرت زنان در تهران می کنند!
گروهی که در این بازارگرمی شرکت کند به هنر و به فرهنگ و مردم ایران خیانت می کند.
یاد آور می کنیم که در یک نظر سنجی در باره نمایش انتخابات در کانال بگونه اعلام شده است، تا کنون ۹۵ درصد به سرنگونی نظام رای داده اند.
در این نظر سنجی شرکت کنید و رای خود را علیه نمایش دجالگرانه انتخابات اعلام کنید.

 

 

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah