مصطفی معین وزیر علوم در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی می گوید که بحث اصلاح‌طلب و اصولگرا در سیاست و انتخابات، ماجرایی تمام شده برای افکار عمومی و بخصوص جوانان است. او می‌گوید اصلاح طلبان نباید به هر قیمتی در قدرت بمانند.
مصطفی معین می‌گوید تنش‌های آبان ۹۸ یا دی ۹۶ انگیزه‌های مشارکت سیاسی مردم را کاهش داده‌اند و در این فضا، اصلاح‌طلب واصولگرا برای رای دهندگان تفاوتی ندارند.

یعنی مردم خوب می دانند که سروته کرباس ولایت فقیه هستند.

 

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah