وزرای خارجه پنج کشور که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران کشته شدند در بیانیه‌ای از رژیم ایران خواستند جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین را به کشوری ثالث، ترجیحا فرانسه تحویل دهد تا اطلاعات آنها بازخوانی شود.
اما جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران پیشتر جواب داده بود که رژیم ایران جعبه سیاه هواپیما را تحویل نمیدهد.
رژیم آخوندها به این درخواستهای ملتمسانه محل نمی گذارد.
قاطعیت رژیم ایران را وادار به تحویل دادن جعبه سیاه هواپیما می کند.
خانواده های قربانیان با حمایت و همبستگی مردم ایران می توانند این دولتها و جامعه بین المللی را زیر فشار بگذارند تا سیاستی قاطع در این باره اتخاذ کنند.
دلیل تحویل ندادن شلیک عمدی است.

 

 

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah