بنا به گزارش های رسیده ساعت ٨ غروب روز یکشنبە ٢٧ بهمن ٩٨ (١٦ فوریە ٢٠٢٠)، نیروهای رژیم در ارتفاعات مرزی ”شوشمی“ واقع در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و نه کولبر کشتە و زخمی شدەاند.
یک کولبر ٢٤ سالە اهل روستای دشە از توابع شهرستان پاوە به نام «احمد صحرایی» فرزند مومن» زخمی شدە و در اثر شدت جراحات پس انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.
نام های هشت کولبری کە زخمی شدەاند «عظم امین زادە»، «جبار محمدی»، «زاهد نوری» «شاهد اداک»، «طاها سلیمانی» ، «جلال نوری» رسول هوشی و یک کولبر دیگر اهل جوانرود به نام «شادمان سیدی» می باشد.

 

 

 

 

photo_2020-02-17_17-50-01

دومین کولبری که طی ۲۴ ساعت گذشته کشت شد.

 

 

 

 

عکس‌های چند نفر از کولبرانی که دیشب بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه  رژیم در مناطق صفر مرزی نوسود و اورامانات زخمی شدند.

 

 

 

اعتصاب شهرستان پاوه دراعتراض به قتل عام گروهی ازکولبران توسط سپاه جنایتکار

دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸
یکشنبە شب ۲۷ بهمن ۹۸ پاسداران سرکوبگر خامنه ای با حملە بە گروهی از کولبران گیر افتادە در برف، ٣ تن از آنان را کشتە و ١٠ کولبر دیگر را مجروح کردند.

 


دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah