احمد یزدانی پور از فعالین سیاسی دهه روز جمعه ۲ اسفند ۹۸ همراه با خترش فروزان از سوی اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یک روز پس از این بازداشت، ماموران امنیتی به منزل آقای یزدانی پور مراجعه کردند و ضمن بازرسی محل و ضبط وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و دستنوشته‌های وی، دختر او، فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را نیز بازداشت کردند. با گذشت چند روز از زمان بازداشت احمد یزدانی پور و دختر وی، کماکان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. آقای یزدانی پور ۶۱ ساله، دارای سابقه بیماری ریوی است و شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی خانواده او نیز شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده یزدانی پور گفت: “آقای یزدانی پور روز جمعه توسط ماموران اطلاعات سپاه در خیابانی در تهران بازداشت شد. خانواده او از وضعیتش اطلاعی نداشتند تا روز شنبه که ماموران همراه با ایشان برای بازرسی خانه مراجعه کرده و دخترش، فروزان یزدانی پور را هم بازداشت کردند.

 
پنجشنبه۸ اسفند۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah