نیروهای نظامی یونان مستقر در نقاط مرزی بین ترکیه و یونان به سوی مهاجرانی که قصد ورود به خاک یونان و اتحادیه اروپا را دارند به صورت مستقیم تیراندازی می کنند که منجر به مجروح شدن شماری از مهاجران بی دفاع از ناحیه پا و گلو شده است. در میان این مهاجران تعداد زیادی ایرانی هستند

 

 

photo_2020-03-04_19-30-16

photo_2020-03-04_19-29-59چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه، بنابر خبر دریافتی، نیروهای مرزی تقویت شده یونان پیش ازظهر امروز بشکل بسوی موج پناهجویانی که قصد ورود به یونان را داشتند آتش گشودند. بر اثر تیراندازی آنها و در یک فاصله زمانی کوتاه ۷ تن از پناهجویان مجروح و مصدوم شدند. یکی از مجروحان این رویداد تیر به گلویش اصابت کرده است

 

 

 

 

دو فیلم از مرز میان ترکیه و یونان
تلاش پدری برای نجات فرزندانش به مصدومیت آنان منجر شد.
چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه، باوجود رفتار  مرزبانان یونان و تیراندازی بسوی پناهجویان، پدری در تلاش برای نجات فرزندانش اقدام به عبور از سیم های خاردار مرز یونان کرد که با مقابله نیروهای مرزی یونان روبرو شد و هر دو فرزندش با آویزان شدن در میان سیم های خاردار مرزی مجروح شدند.

 
چهار شنبه ۱۴اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah