طبق اخبار واصله از زندان ها ،در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۳ ،ویروس کرونا به داخل اکثر زندان های کشور از جمله زندان تهران بزرگ سرایت و به شدت شیوع پیدا کرده است و تعداد زیادی از زندانیان محبوس به ویروس مبتلا شده اند، اکثر مبتلایان،در وضعیت وخیم بوده و چند نفر جان خود را از دست داده اند،
مسئولین با انکار کردن شیوع کرونا در داخل زندان ها و با سانسور های زیاد خبری ، زندانهای رژیم را امن جلوه داده ، ولی در حقیقت تعداد زندانیان مبتلا به ویروس با سرعت زیاد در حال افزایش است.
رژیم اخوندی با بی کفایتی خود و صادق نبودن در آمار مبتلایان به کرونا و جان باختگان همچنان در پی پیشبرد اهداف فاسد خود می باشد.
دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ،برای چندمین بار در مورد خطر کرونا در داخل زندان به شدت ابراز نگرانی کرد و اظهار نمود ؛رژیم اخوندی و مزدوران انها نسبت به شرح حال زندانیان همچنان مشغول عوام فریبی و ریاکاری و فریب اذهان عمومی به عناوین مختلف هستند.

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah