چهارشنبه‌سوری را به میدان شورش علیه کرونای ولایت تبدیل کنیم
تنها جواب شیخ، آتش، آتش، شعله بر کش
هم‌میهنان،جوانان دلیر ایران زمین، در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت، به کوری چشم خامنه‌ای، که خاموشی و خمودگی می‌خواهد، در چهارشنبه‌سوری در هر کوی و برزن آتش بپا کنیم.
ترس و سکون و سکوت را در شعله‌های آتش بسوزانیم. » زردی » و درد و بلای ملت ارزانی دستگاه ولایت باد

 

 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah