نزدیک به ۳۵۰۰ کارگر معدن وابسته به صنایع آهن و فولاد؛ در اعتراض به تعطیل نشدن شرکت های فولاد و معدن در سیرجان واقع در استان کرمان؛ بعلت شیوع بیماری کرونا ؛ در اعتصاب هستند.
این کارگران وابسته به شرکت های صنایع فولاد آرمان گوهر ؛ گوهر زمین و نگین پرتو که زیرمجموعه شرکت فولاد گل‌گهر سیرجان ؛هستند .
مقامهای حکومتی در این شرکت ها فقط مدیران و کارمندان رده بالا را از آمدن به سرکار معاف کرده اند.

 

یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah