خطا
این ویدئو وجود ندارد

 

سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸
تـبـریـز از فراز کوه عینالی

چهارشنبه سوری

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

رشت

خطا
این ویدئو وجود ندارد

چهارشنبه سوری در شهر کرد

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

مهاباد

خطا
این ویدئو وجود ندارد

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد
خطا
این ویدئو وجود ندارد

سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸
چهارشنبه سوری قم

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

آتش چهارشنبه سوری در روستای حسن نوران اشنویه
ماموران رژیم به مردم اخطار دادن که نباید جشن چهارشنبه سوری بگیرند اما مردم به این اخطار محل نگذاشته و با برافروختن آتش به آنها جواب دادند که در برابر رژیم اشغالگر تسلیم نشده و نمی شوند و این تشبثات وقعی نمی نهند.

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

چهارشنبه سوری درلاهیجان

خطا
این ویدئو وجود ندارد

 

قاشق زنی در تهران
سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

تهران
مردم ایران به هرشکلی اعتراض ونه بزرگ خود را به نمایش میگذارند آنان که درخانه ها قرنطینه هستند بصورت دسته جمعی قاشق زنی میکنند

 

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸
تهران شهر آرا چهارشنبه سوری

 

برگزاری مراسم چھارشنبە سوری در شهرهای ایران

کرج

 

برگزاری مراسم چھارشنبە سوری در شهرهای ایران

 

خطا
این ویدئو وجود ندارد

برگزاری مراسم چھارشنبە سوری در شهرهای ایران

آتش چهارشنبه سوری در اردبیل
به کوری چشم آخوندها مردم ایران جشن ملی خود را برگزار می کنند

 

 

آتش شعله برکش شعله دم فرو مکش
آغاز برافروختن آتش چهارشنبه سوری در ایران به کوری چشم اهریمنان
رشت
سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

 

 

چهارشنبه سوری در فردیس کرج

۲۷ اسفند ۹۸

 

 

 

تهران میدان جلیلی
پاسخ جوانان شورشی میهن به ویروس کرونای ولایت فقیه با انفجار ترقه وآتش بازی

 

جشن ملی چهارشنبه سوری در شهرک بالو – ارومیه
درود بر جوانان دلیر و شورشی میهن
یاشاسین آذربایجان
سه شنبه ۲۷ اسفند

 

 

فیلمی از شروع جشن ملی چهارشنبه سوری در شهرک بالو ارومیه
جوانان دلیر ترقه بازی را شروع کرده اند.
سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

 

 

این است جواب خامنه ای و مزدوران ضد ایرانی اش
آتش چهارشنبه سوری
ملارد
سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah