حکایت مردم عراق و حکومت دست نشاندگان و اربابانشان شده حکایت: ما میگیم خبر نمیخوایم پالانش را عوض می کنند‍! فعالان عراقی و جوانان قیام‌کننده در میادین تحصن، مکلف کردن عدنان الزرفی استاندار سابق نجف و رئیس فراکسیون نصر (وابسته به حیدر عبادی نخست‌وزیر پیشین) که صاحب رادیو تلویزیون الوفاء نیز هست را پیشاپیش رد کردند.
عدنان الزرفی از اعضای حزب‌الدعوه (وابسته به سپاه تروریستی قدس) بوده است. این سومین نخست وزیر است که معرفی میشود و مردم عراق رد می کنند ولی این جماعت که حسابی نانشان توی روعن است دست از سر مردم برنمیدارند!

 

 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah