چهارشنبه‌سوری آتشین به‌رغم حکومت نظامی و به‌رغم بسیج گستردهٔ نظامی و امنیتی که رژیم در شهرهای سراسر کشور به‌بهانهٔ کرونا به‌عمل آورده بود، با شور بسیار برگزار شد. مردم و جوانان شورشگر و دلیر، بی‌محابا به‌خیابان‌ها و میدانها آمدند و با شعارهایی هم‌چون «تنها جواب شیخ آتش! آتش آتش، شعله برکش!» خیابان‌ها و معابر عمومی را به‌صحنهٔ خروش علیه رژیم ضد ملی و ضدمردمی آخوندی تبدیل کردند.

درسها و نتایج ارزشمند چهارشنبه‌سوری
برگزاری چهارشنبه‌سوری در این ابعاد، به‌رغم همهٔ عوامل بازدارنده، واقعیتهای پایه‌یی و بسیار مهم سیاسی و اجتماعی را در برابر انظار همگان قرار می‌دهد:
مردم ایران، رژیم فاسد و جنایتکار آخوندی را دشمن اصلی و بدتر از هر تهدید و هر عامل مرگزای دیگر می‌دانند.
مردم و جوانان ایران خود را در جنگ با این رژیم می‌دانند و از هر فرصتی (از جمله چهارشنبه‌سوری و نوروز) برای ابراز خشم و خصومت خود با این رژیم بهره‌ می‌گیرند.
رژیم می‌خواست با استفاده از کرونا که برخی روزنامه‌های حکومتی آشکارا از آن به‌عنوان «فرصت» (فرصت برای از بین بردن قیام) نام برده‌اند، مانع از هر گونه حرکت اعتراضی و خیزشی شود. اما در این جنگ اراده‌ها، رژیم شکست خورد و مردم و جوانان دلیر ایران پیروز شدند.
خطرات تجمع در شرایط واگیری ویروس کرونا بر کسی پوشیده نبوده و نیست، اما آنجا که آرمان آزادی و رویارویی با دشمن آزادی، یعنی رژیم پلید آخوندی به‌میان می‌آید، خطرها رنگ می‌بازند و مردم به‌جان‌ آمده و تشنهٔ آزادی، همان‌گونه که در جنگ با این رژیم به‌استقبال گلوله می‌شتافتند، اکنون نیز در راستای همین مبارزه، خطرات ابتلا به‌این بیماری مرگبار را به‌جان می‌خرند. به عبارت دیگر مردم ویروس نظام ولایت را بدتر و خطرناکتر از ویروس کرونا می‌دانند.
شرکت در جشن آتش چهارشنبه‌سوری نه از سر خوشباشی و بی‌مبالاتی است، بلکه دقیقاً ناشی از آن است که مردم و جوانان در اوج آگاهی، شرکت در مراسم چهارشنبه‌سوری و برافروختن آتش و استفاده از ترقه و فشفشه را نوعی گفتگوی نمادین با رژیم آخوندی می‌دانند. به‌این ترتیب جوانان شورشگر با طنین هر ترقه و در برق هر فشفشه این پیام را به‌دشمن ضدبشر می‌دهند که «آتش جواب آتش!» و «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه!».
تجربه چهارشنبهٔ آتشین، هم‌چون تجربه قیام خونین آبان، بار دیگر پاسخی دندان شکن به‌عناصر جبونی است که واماندگی و تسلیم خود را به‌مردم توصیه می‌کردند و مدعی بودند که گویا مردم از مبارزه و انقلاب دلزده و بیزار شده‌اند و نمی‌خواهند برای آزادی و رهایی خود هیچ هزینه‌یی بپردازند.
و سخن آخر این‌که برپایی پرشکوه چهارشنبه‌سوری بیانگر یک انتخاب است؛ بیان این‌که مردم ایران بین دو راه «تسلیم و انفعال و خمودگی» که رژیم آخوندی می‌خواهد آنها را به‌بهانهٔ کرونا در خودشان فرو ببرد و شورشگری و قیام که مقاومت ایران و رهبری این مقاومت به‌آن فرامی‌خواند، دومی را انتخاب کرده‌اند.

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah