بنابه اخبار رسیده زندانیان زندانهای تهران بزرگ و الیگودرز روز جمعه اول فروردین ۹۹دست به شورش زده اند. در الیگودرز زندانیان برخی از زندانبانان را خلع سلاح کرده اند و در زندان بزرگ تهران به دنبال ابتلای چند زندانی به ویروس کرونا زندانیان درب زندان را شکسته اند.
فرماندار الیگودرز مدعی کنترل اوضاع شده ولی اعلام کرده که شورای تامین ونیروهای انتظامی برای کنترل اوضاع وارد عمل شده اند
بعد از شورش درزندان خرم آباد این سومین شورش در زندانهای ایران طی چند روز گذشته بوده است.

 

 

 

فیلمی در باره شورش در زندان الیگودرز
مردم از بیرون صدای تیراندازی را شنیدند که در زندان شورش شده بود
جمعه اول فروردین ۹۹

 
جمعه اول فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah