خیابانهای بوشهر پس از بارشهای سیل آسا كاملا زیر اب رفتند

سیل و طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی شدید معابر

در شهرستان کنگان بوشهر جاری شد.

 

 

 

 

 

سیل  مشهد خیابان طبرسی

 

غرق شدن یکی از اهالی روستای کاریان فارس بر اثر سیل
جوان در تلاش برای فرار از سیل بود که متاسفانه جان خود را از دست داد!

 

گردنه لامرد فارس

 

عسلویە
سیل وبارش  کانکسھا  را برد

 

غرق شدن لنج

احمد بودایی رئیس شورای لنجداران عسلویه:

عدم تکمیل ضلع جنوبی اسکله عسلویه به هنگام وزش باد قوس این مشکل را برای لنج داران به وجود می آورد
چندین سال است لنج داران با این مشکل مواجه هستند

باری در اسکله عسلویه (بوشهر)

 

 

عسلویه

 


یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah