ازشب، دوشنبه ۲۳ مارس، مردم بریتانیا تنها برای موارد بسیار کمی چون خرید آذوقه ضروری یا ورزش و پیاده‌روی روزانه اجازه خروج از منازل خود را خواهند داشت یا تنها برای امور پزشکی و درمانی.

افرادی که برای انجام کار و وظایف خود به طور «کاملا ضروری» نیاز به خروج از خانه و سفر دارند هم از این مقررات مستثنی شده‌اند.

بوریس جانسون که دوشنبه شب، ۲۳ مارس، در نطقی تلویزیونی با مردم بریتانیا صحبت می‌کرد گفته این شرایط برای سه هفته آینده به اجرا خواهد گذاشت.
او تاکید کرد که چنانچه نتوان روند شیوع ویروس کرونا را آهسته کرد «هیچ نظام بهداشتی در جهان قادر به جوابگویی به نیاز فوری» اپیدمی کووید-۱۹ نخواهد بود.

او همه مردم بریتانیا خواست که در خانه بمانند و از دیدار دوستان و حتی فامیل خود چنانچه در زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، پرهیز کنند.
او گفت: «برای خرید از خانه بیرون آمدن تنها برای تهیه اقلام ضروری و دارو مجاز است و به همگان توصیه می‌‍شود که میزان خرید خود را هم به «حداقل ضروری محدود کنند».

 

 

 
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah