می دانیم که رژیم حاکم بر ایران از ابتدا در باره شیوع ویروس کرونا پنهانکاری کرد و این پنهانکاری همچنان ادامه دارد. آماری که حکومت میدهد و منابع خارجی به آن استناد می کنند بنابه گفته یک مقام سازمان بهداشت جهانی یک پنجم آمار واقعی است.

به عنوان مثال وقتی وزارت بهداشت رژیم آمار قربانیان کرونا را ۱۸۱۲ نفر اعلام می کند این را باید ضربدر ۵ کرد تا بتوان به آمار واقعی رسید که در واقع به همان آمار اپوزسیون رژیم ایران که ۹۶۰۰ نفر تا کنون اعلام کرده می رسیم. در این رابطه کسانی هستند که با ارسال پست های انحرافی آمار رژیم را به هموطنانی که آمار واقعی را اطلاع رسانی می کنند یاد آوری می کنند.

باید به این خانمها و آقایان گفت شما که در خارج ایران هستید لطفا فریب آمارهای دروغین رژیم را نخورید و مبلغ آن نباشید. ما باید جهان را نسبت به این فاجعه آگاه کنیم و به یاری هموطنانمان بویژه پزشکان و پرستاران که در معرض خطر جدی هستند بشتابیم. استناد به آمار رژیم همکاری با جنایت این رژیم علیه مردم است.

 

 

دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah