دکتر کریمیان، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام در گفتگو با یک سایت خبری محلی اعلام کرده: آمار ابتلا به کرونا در برخی از استان‌های کشور واقعی نیست. چطور در یک استان ۲۰۰ نفر مبتلا هستند و ۵۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند؟ برخی همکاران در این استان‌ها با بنده تماس می‌گیرند که آمار را کمتر اعلام کنید اما ما آمار واقعی را اعلام کرده‌ایم!

وقتی نمایش انتخابات برگزار می کنند آمار را چند رقمی می کنند. یک آبادی خالی از سکنه را چند صد نفر اعلام می کنند ولی اینجا میگن آمار را کم اعلام کنید!

 

سه شنبه ۵فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah