در حالی به استقبال نوروز و‌ سال جدید دیگری میرویم که گسست و بی اعتمادی اجتماعی – شکاف طبقاتی- شکاف جنسیتی- بیماری در کشورمان روز افزون شده و در کنار آن حضور ده ها تن از هموطنان عزیزمان که با شجاعت و صداقت وایستادگی در برابر ظلم در ‌پشت میله های زندان و سیاه چال های رژیم دیکتاتور آخوندی بسر میبرند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.

مرد و زن زندانی می خندیدند… شاید به زندانی بودن خویش شاید هم به آزاد بودن ما… راستی زندان کدام سوی میله هاست؟؟

مرتجعین رژیم سعی کردند ما را دفن کنند
دریع از اینکه ما بذر بودیم

ومن زندگی میکنم … حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود؛ من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را.
پس ای زنان و مردان با غیرت به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد
به فکر ساختن باشید.
روزهای خوب را باید ساخت…
و بهاری که خاک را سبز میکند… یقینا از پسِ سبز کردنِ چراغ های قرمز هم بر می آید…
من به این اتفاق ایمان دارم…

“حمید حاج جعفر کاشانی”

گفتنی است که حمید حاج جعفر کاشانی، آزاديخواه و فعال مدنی و داور لیگ برتر فوتسال ایران، در سال ۹۷ در قائمشهر بازداشت و به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی که در حال تحمل محکومیت خود در زندان قائمشهر بود، روز شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۸، از زندان قائمشهر به زندان اوین تبعید شد. زندانی سیاسی حمید حاج جعفرکاشانی، متولد ۱۳۶۱ در بهمن‌ماه ۹۷ بازداشت شد.

لازم به ذکر است که حاج حمید جعفر کاشانی در حال حاضر در مرخصی بسر میبرد.

 

 
سه شنبه ۵فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah