رژیم از سازمان پزشکان بدون مرز که با پزشک، دارو و تجهیزات وارد اصفهان شده‌اند، خواست تا ایران را ترک کنند.
وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت رژیم در توئیتر خودش روز دوشنبه ۴فروردین نوشت: «نیازی به برپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نیست و این حضور منتفی است».
به گفته آرش نجمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سازمان پزشکان بدون مرز در حال ساخت و راه‌اندازی یک بیمارستان صحرایی در بیمارستان امین اصفهان با ظرفیت ۴۸ تخت بودند. این بیمارستان صحرایی که از فرانسه آورده شده بود، قرار بود با ۹ پزشک و متخصص این سازمان برای مبارزه با کرونا به فعالیت مشغول شود.
پاسدار شریعتمداری، رئیس کیهان خامنه‌ای و تیغکش ولی فقیه ارتجاع در مطبوعات، طی مصاحبه‌یی که توسط خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس ـ ۴فروردین) منعکس شده، علت اخراج پزشکان بدون مرز را بی‌اعتمادی رژیم به‌ این سازمان ذکر کرده است. پاسدار شریعتمداری می‌گوید:‌ «شاید این برداشت درباره «اعزام پزشکان بدون مرز“ به‌ کشورمان بدبینانه تلقی شود ولی بدبینی اگر برخاسته از احتیاط باشد نه فقط ناشایسته نیست که “شرط عقل“ نیز هست».

 

 
سه شنبه ۵فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah