با توجه به شرایط حاد زندان ها به دلیل شیوع ویروس کرونا ، قوه قضاییه اقدام به اعطای مرخصی به زندانیان جهت کاهش ازدحام جمعیت در زندان ها نمود و خوشبختانه تعدادی از زندانیان موفق به خروج از زندان های کشور شدند،
دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی ، پزشک کرد زبان اهل تسنن بعد از درخواست ابطال تابعیت ایرانی خود به دلیل دیکتاتور بودن حکومت و ارسال بیانیه های متعدد بر علیه رژیم ،حمایت از احزاب و گروه های مخالف جمهوری اسلامی ،افشاگری موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم در داخل و خارج از زندان،و….. که موجب خشم مقامات بر علیه وی شده و منجر به تبعید به زندان دیگر و پرونده سازی جدید در دادگاه ۳۳ مقدس ویژه امنیت بر علیه ایشان گردیده است.
در اواخر اسفند ۹۸ درخواست اعطای مرخصی خود با توجه به شیوع ویروس کرونا از مسئولین زندان خواستار شد؛ اما قوه قضائیه رژیم با بی عدالتی و تبعیض آشکار با تقاضای وی مخالفت کرد.

 

 

چهارشنبه ۶فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah