همانگونه که بدون شک مطلع هستید ویروس کوید ۱۹ کرونا در مقیاسی بسیار وسیع سراسر کشور ایران را در بر گرفته و برابر شواهد و قرائن بسیار متقن، مقامات دولت ایران نه تنها فاقد کارآمدی بایسته برای مهار این بحران هستند، بلکه بنظر می رسد حتی فاقد صلاحیت های علمی لازم نیز می باشند.
متاسفانه این واقعیت که رژیم ایران رسماً یک رژیم مذهبی است و ضرورتاً برای هر بحرانی به دنبال راه حل های مذهبی خاص خود می باشد و نتیجتاً در برابر علم و دانش و هرگونه بکارگیری دستورالعمل ها و راه حل های معقول علمی مقاومت نشان می دهد نیز بر وخامت اوضاع افزوده است . چنانکه روحانیون حاکم در برخورد با این معضل، به راه حل های غیر علمی متوسل شده و در نهایت جهل، به صدور دستورالعمل های مغایر با علم مانند الزام به باز نگاه داشتن اماکن زیارتی مبادرت کرده اند. دستورالعملی که موجب افزایش نرخ کشتار شهروندان ایران در نتیجۀ پراکنده شدن هر چه بیشتر ویروس کوید ۱۹ در میان آنان شده است .
از سوی دیگر، نظر به اینکه «شفافیت و روشنی» از ملزومات لاینفک هر رویکردی برای حل این معضل جهانی بشمار میروند، خاطرنشان می شود شیوۀ در پیش گرفته شده توسط مقامات ایران دائر بر پنهانکاری و مخفی نگاه داشتن اطلاعات حیاتی و مهم بویژه در خصوص تعداد مبتلایان به این ویروس، ضربه ای مهلک بر تلاشهای «سازمان بهداشت جهانی» برای جلوگیری ازگسترش این بیماری خطرناک به شمار می رود. بویژه آنکه مقامات ایران از همان ابتدای شیوع این ویروس، از انتشار اطلاعات دقیق در خصوص تلفات به «تفکیک هر استان » خودداری ورزیده اند؛ جزئیاتی که برای تعیین سرعت و موقعیت دقیق شیوع ویروس دارای اهمیت حیاتی است .
در حقیقت مقامات ایران آمار تلفات ویروس را به گواهی گزارشهای مؤثق، عکسهای ماهواره ای و ویدئوهای منتشره از گورهای دسته جمعی حفر شده در سراسر کشور، بسیار پائین تر از آنچه هست اعلام می کنند.
متأسفانه تلاشهای مقامات ایران بجای تمرکز بر توسعۀ امکانات و ظرفیتهای بیمارستانی، بر پنهان نگاه داشتن واقعیات و نیز دستگیری و بازداشت کسانی که واقعیات را براساس آمار تدفین کشته ها منعکس می کنند متمرکز شده است .
بدین ترتیب و براساس شواهد غیر قابل انکار، هیچ عزم و ارادۀ جدی در میان مقامات رژیم ایران برای مبارزه با این بیماری وجود نداشته و آنها فاقد هرگونه استراتژی فعال برای مهار این بحران هستند. در عوض مقامات ایران با اتخاذ سیاست هدر دادن زمان گرانبهاء و شکیبایی تا رسیدن به نقطۀ «پیک» بیماری، منفعلانه «استراتژی تسلیم» در برابر این بیماری را در پیش گرفته اند که بی شک به مرگ محتوم شمار بسیار زیادی از شهروندان بیگناه ایرانی منجر خواهدشد .
نگران کننده تر آنکه مقامات ایران بجای توجه به نیازهای حیاتی شهروندان خود و تلاش برای رفع این نیازها در این روزهای حساس، به مطامع سیاسی اندیشیده و در تلاشند تا با بهره برداری از این فاجعه انسانی، منافع سیاسی هر چه بیشتری را برای خود کسب نمایند.
با توجه به این واقعیات بسیار مهم، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه «سازمان بهداشت جهانی» را به عدم کارآمدی و نیز بی صلاحیتی مطلق مقامات رژیم ایران برای برخورد و مهار این بیماری جلب می نماید.
براین اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از «سازمان بهداشت جهانی» درخواست می کند تا هرچه زودتر اقدامات لازم در جهت بدست گرفتن مدیریت مستقیم این بحران را در ایران برای کنترل این بیماری واگیردار، بهر طریق ممکن معمول داشته و به هیج عنوان به اقدامات ناکافی دولت ایران در این رابطه بسنده نکند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین درخواست می کند تا «تمامی ابزارهای ممکن» برای یافتن راهی بمنظور ارسال و تحویل مستقیم لوازم و تجهزات پزشکی مورد نیاز مردم ایران به بیمارستانها و شهروندان ایران در داخل کشور و خارج از مجاری دولتی بشکل فوری مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان می سازد بی توجهی به موارد ذکر شده بالا می تواند به بروز یک «فاجعه انسانی » در ایران منجر شود.
در خاتمه آمادگی خود را برای ارائه هرگونه مدارک و اطلاعات مورد نیاز در این ارتباط را اعلام داشته و پیشاپیش از توجه سازنده شما کمال تشکر را داریم

 

 
چهارشنبه ۶فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah