ماکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه چهارشنبه در شهر «مولوز» در شرق فرانسه با مسئولان محلی و کادر پزشکی دیدار کرد و شب هنگام در گفتاری تلویزیونی، تصمیمات تازه و پُراهمیتی در زمینۀ گسترش ساختارهای بهداشتی و بویژه امتیازات کادر درمانی اعلام داشت.
رئیس جمهوری فرانسه، که از آغاز بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا با بازدید از بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، نهادهای پژوهشی و دیدار با پزشکان و کارشناسان بر حضور خود و دولت در «نبرد با ویروس کرونا» تاکید می‌کند، چهارشنبه شب پس از بازدید از بیمارستان صحرائی ارتش که در پارکینگ مرکز درمانی شهر بر پا گردیده، اعلام کرد که دولت برای قدردانی از شهامت و فداکاری کادر پزشکی و کلیۀ کارمندانی برای مبارزه با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیج شده‌اند، پاداش ویژه‌ای به آنان پرداخت خواهد کرد. او همچنین از دولت خواست که «ساعات کار اضافی آنان با افزایش دستمزد پرداخت شود».

رادیو فرانسه

 

 
پنجشنبه  ۷فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah