بنا به گزارشات تا روز چهارشنبه ۶ فروردین ۹۹ آمار فوت زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به ۶ تن رسیده است.
به گزارش دریافتی از زندان تهران بزرگ، در حال حاضر وضعیت بندها بلحاظ بهداشتی و محیط زیست وحشتناک است. تجمع زندانیان در اتاق‌ها فشرده و زیاد است. بسیاری از زندانیان تخت برای خوابیدن ندارند و روی زمین آلوده می‌خوابند. تنها وسیله بهداشتی در زندان مایع ظرفشویی ریکا است. زندانیان در شرایط روحی و روانی نامناسبی بسر می برند.
عوامل و کارگزاران جنایتکار حاکمیت آخوندی در زندان تهران بزرگ تا کنون در رابطه با شیوع ویروس کرونا در این زندان سکوت کرده‌اند و هیچ گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و عادی نمیدهند. به این ترتیب جان شمار زیادی از زندانیان در زندان تهران بزرگ در خطر ابتلا به ویروس کرونا است.

 

 
پنجشنبه ۷فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah