سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا، خانم مورگان اورتگاس، گفت،«رژیم دهها نفر را به جرم به اشتراک گذاشتن آمار به زندان انداخته است و بیمارستانها در سرتاسر ایران را مجبور کرده که آمار غلط از مبتلایان و فوتی‌ها بدهند».
رژیم ایران ادعا می‌کند که آمار مبتلایان و فوتیها به ترتیب عبارتند از ۲۴۸۱۱ و ۱۹۳۴نفر. اما آمریکا و سایر ناظران معتقدند که آمار تلفات بسیار بالاتر است. به‌منظور مخفی نگه‌داشتن آمار واقعی مبتلایان و فوتی‌ها، به خشونت و پنهان‌کاری روی آورده است.
خانم اورتگاس گفت: «ما می‌توانیم مطمئن باشیم رژیمی که در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری دروغ گفت و هنوز آمار معترضانی که در ماه نوامبر گذشته کشته شدند را افشا نکرده است، در رابطه با آمار مبتلایان و فوتی‌های ویروس کرونا شفاف نباشد».

 

 

 

 
پنجشنبه ۷فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah