امروز جمعه ۸فروردین۹۹ زندانیان زندان سقز دست به شورش زدند. این شورش در اعتراض به‌خودداری رژیم از آزاد کردن زندانیان در بحبوحه شیوع کرونا صورت گرفته است.
گزارشها حاکی است شماری از زندانیان شورشی موفق به فرار شده‌اند.

 

 

جمعه۸ فروردین ۱۳۹۹ فرار زندانیان سقز
ارسالی یک هموطن یک صدای بلند شده(نمی‌دونم صدای نارنجک بوده معلوم نیست) از داخل زندان بعد درگیری و سر وصدا شده بعدش یک دفعه درو باز کردن زندانیان همشون همانطور که تو فیلم هست از زندان فرار کردن و با ماشین های که دوربر زندان پارک بوده رو از مردم گرفتن و باهاش قرار کردن.والان کل ورودی و خروجی شهر رو بستن و کل ماشین ها رو به شدت بازدید میکنن.یکی از شهروندان سقزی که اونجا ایستاده بوده رو دستگیر کردند

 


جمعه۸ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah