در شرایطی که جهانیان نگران بیماری کرونا هستند، چندین شاخص تأیید می‌کنند که ابعاد فاجعه‌بار این بیماری در ایران و آمار واقعی به‌مراتب بیشتر از آن است که رژیم ایران اعتراف کرده است. آمار واقعی به‌واقع تکان‌دهنده هستند. جنبش اصلی مخالفان ایران، شورای ملی مقاومت ایران، بر اساس اطلاعاتی از منابع مختلفی در رژیم و در بیمارستانها و جاهای دیگر، آمار واقعی مرگ و میر تا روز ۷فروردین ۹۹، در ۲۲۶شهر از ۱۱۹۰۰ فراتر رفته بود.
اگر رژیم ایران اقدامات لازم را برای قرنطینه در شهر قم، اولین بار که این ویروس ظاهر شد انجام می‌داد، می‌توانست از این وضعیت جلوگیری کند. اما رژیم سکوت کرده و حتی وجود ویروس را برای ملاحظات سیاسی انکار کرد، یعنی برای اطمینان از مشارکت گسترده در انتخابات شرم‌آور مجلس خود و سالگرد روی کار آمدن آخوندها چیزی از آن نگفت.
ما تأکید می‌کنیم که رژیم ایران نه‌تنها جان مردم ایران را به‌خطر انداخته بلکه این کشور را به‌مرکز سرایت ویروس کرونا به‌نقاط عظیمی از جهان تبدیل کرده است.

 

دوشنبه ۱۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah