مریم اکبری منفرد متولد ۲۳- ۹ – ۱۳۵۴
محبوس در بند زنان زندان اوین مادر دو کودک است و در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۸
بازداشت و به به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.
وی تا تا به امروز که ۱۰سال و ۳ماه و ۱روز می‌شود در زندان است حتی یک روز هم مرخصی نداشته و در این شرایط شیوع ویروس کرونا که جان همه زندانیان بویژه زندانیان سیاسی را تهدید می کند همچنان در بند است.
مریم اکبری از خانواده شهدای راه آزادی است.
برادر اولش ۱۳۶۰ اعدام شد.
برادر دومش ۱۳۶۳ اعدام شد.
برادر سومش تابستان ۱۳۶۷ اعدام شد.
خواهرش تابستان ۱۳۶۷ اعدام شد. مریم اکبری که رفتار و اخلاق انسانی اش برای دیگر زندانیان الگو است. جرمش دادخواهی است.

 

 
دوشنبه ۱۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah