پنج شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۹۹ یکی از هموطنان بلوچ در مسیر بیژن آباد رودبار به کهنوج، توسط ماموران اطلاعاتی با شلیک گلوله ای به قفسه سینه‌اش به قتل رسید.
نام این شهروند بلوچ عباس بامری می‌باشد.
ماموران وزارت اطلاعات با شلیک به خودروی این هموطن بلوچ چند نفر دیگر را نیز مجروح کردند.

 


جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah