نام های شش تن از فرهنگیان بازنشسته بابل که بدلیل ابتلا به بیماری ویروس کرونا در بیمارستان جان باختند، عبارتست از:
عسگر ابدی
اسماعیل مشتاقی
غلامحسین برارزاده
علی حرجی
محمدیوسف حریری
نورالدین طاهری

 

 

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah