در حالی که بر اثر عملکرد مجرمانه رژیم مردم ایران با شیوع گسترده کرونا و محرومیت از حداقل امکانات مواجهند، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم و معاون روحانی روز ۱۷فروردین اعلام کرد هم‌اینک «ارتقای کیفیت و افزایش کمیت» فعالیتهای تحقیقاتی اتمی ادامه دارد.

صالحی گفت: «استفاده از سانتریفیوژهای جدید، افزایش ماشینهای قدیمی در حال کار، ارتقای طراحی و بهینه‌سازی رآکتور اراک» از جمله برنامه‌های است که در حال انجام است.

رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم درمخالفت با بازرسیهای آژانس گفت: «حجم بالای بازرسیهای آژانس» «قابل بحث» نیست و «آژانس نباید… از طریق راستی‌آزمایی اطلاعات (کشورها) بر اقدامات جاسوسی صحه بگذارد».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود به رژیم اخطار داد که اجازه دسترسی بازرسان به دو سایت اتمی را نداده و به سؤالات آژانس پاسخ نداده است.

 

 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah