به  گزارش  سازمان حقوق بشری هەنگاو روز یکشنبە ١٦ فروردین ٩٨  نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان پاوە یکی از فعالین رسانەای این شهر را با هویت ”سعید احمدی“ بازداشت و از آن زمان سرنوشتش نامعلوم می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، سعید احمدی مدیر کانال تلگرامی ”شارەکەم پاوە“ (شهر من پاوە) می باشد کە نزدیک بە ٢٠ هزار ممبر دارد و اخبار پاوە و حومە را پوشش می دهد.
این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سعید احمدی بە دلیل انتشار اخبار مرتبط با شیوع کرونا در منطقە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.
اطلاع رسانی و شفاف سازی در حکومت زیر یوغ چکمه های ملایان حکمی بالاتر از دزدی و اختلاس و جنایت دارد.

 

 

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah