متاسفانه این مادر دردمند که سالیان بسیاری از عمر عزیزش بین مسیر خانه و زندان طی شد در حالیکه فرزندش «محمد» به جرم آزادیخواهی همچنان پشت میله های زندان محبوس و محروم از آخرین دیدار با مادر بود دار فانی را برای همیشه وداع گفت.

محمد بنازاده امیرخیزی از بازاریان سرشناس تهران است که به اتهاماتی از قبیل «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و با مصادیقی از قبیل حمایت از خانواده زندانیان سیاسی بارها دستگیر شده است.

برادر دیگر وی در دهه ۶۰ اعدام شده و چند تن از اعضای خانواده‌اش از مجاهدین خلق هستند. گفته می‌شود به همین دلیل خانواده امیرخیزی به شدت تحت فشار بوده و هستند.

 

 

 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah