روحانی گفت: برای ۳میلیون خانوار «محروم و اقشار تحت فشار… ۴نوبت بسته حمایتی از ۲۰۰هزار تا ۶۰۰هزار تومان (معادل ۱۲تا ۳۶دلار) مدنظر قراردادیم». وی افزود یک وام یک میلیون تا دو میلیون تومان (معادل ۶۰تا ۱۲۰دلار) نیز برای ۴میلیون خانواده‌ کم‌درآمد قرار می‌گیرد اما در طول ۲۴ماه از یارانه آنها کم می‌شود!
روحانی هم‌چنین وعده داد به‌کسب و کارهای کوچک هم از محل ۷۵هزار میلیارد تومان، وام با بهرهٔ ۱۲درصد می‌دهد! همان ۷۵هزار میلیارد تومانی که به‌نوشتهٔ رسانه‌های خود رژیم، وجود خارجی ندارد! به‌این ترتیب هیچ‌کدام از این موارد که با منت و صدقه‌سری به‌نیازمندان وعده داده شده، اگر یک‌سره وعدهٔ پوچ نباشد، به‌صورت وام با بهره است.
از سوی دیگر خامنه‌ای نیز در همین روز دوشنبه، بعد از ۱۱روز با درخواست روحانی برای برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه رژیم موافقت کرد.
ارائهٔ این ارقام و مبالغ که در مقایسه با مبالغی که کشورهای دیگر برای حفظ جان و سلامت مردم اختصاص می‌دهند، بی‌اغراق به‌یک درصد هم نمی‌رسد و تازه این در ازای مصیبتی است که خودش بر مردم نازل کرده است.
علاوه بر این، اختصاص یک میلیارد یورو برای مصارف درمانی، قویاً مورد تردید است. زیرا در رژیمی که بنیادش بر دروغ و وارونه‌گویی است و ساختار و سوخت و سازش با دروغ و دجالگری تنظیم شده، چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که همین مبلغ هم صرف مقابله با کرونا شود و از حساب‌های بانکی آقاها و آقازاده‌ها سر در نیاورد، یا به‌آدمکشان حشدالشعبی و کتائب و حزب‌الشیطان داده نشود

 

 
سه شنبه  ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah