برنی سندرز که از وی با عنوان سیاستمداری چپ گرا (البته از نوع چپ نمای حامی رژیم واپسگرای آخوندها ] نام برده میشود و یکی از کاندیداهای حزب دمکرات آمریکا و رقیب یک شیاد و همدست بارک اوباما به نام جو بایدن بود از ادامه رقابت انتخاباتی انصراف داد و کناره گیری کرد.

اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقیب دونالد ترامپ جو بایدن است که خواستار لغو تحریمها علیه رژیم ضد ایرانی و تروریستی آخوندها می باشد.
برنی سندرز پس از کناره‌گیری از نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری قول داد با جو بایدن همکاری کند تا دونالد ترامپ را در انتخابات پیش رو شکست دهند.

 

 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah