روزنامه فایننشنال تایمز دلیل استعفای مائورو فراری را «ناکارآمدی و افسوس از عدم پاسخگویی اتحادیه اروپا» در قبال شیوع ویروس کرونا در قاره سبز است. به نوشته فایننشنال تایمز فراری بیشترین انتقاد را از سیاست‌های بوروکراتیک و موانعی که نهادهای اروپایی بر سر راه برنامه‌های تیم وی گذاشته اند، داشته است.
این روزنامه می گوید در نامه استعفای فراری آمده است: « دیگر نمی توانم، ناکارآمدی‌ها فراوان هستند و دیگر اعتقادی به ساختارهای اتحادیه اروپا ندارم.»یورو نیوز

 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah