در این روزهای بحرانی بیماری کرونا و خطر شیوع گسترده آن در بین زندانیان که از امکانات بهداشتی و درمانی بسیار ناچیزی برخوردار هستند تعدادی از زنان زندانی در زندان اوین از حق آزاد شدن و مرخصی محروم می باشند.
علیرغم شیوع کرونا محدودیت‌های جدیدی علیه زندانیان زن محبوس در زندان اوین اعمال شده است؛ مریم اکبری منفرد، یاسمن آریانی، راحله احمدی، نیلوفر بیانی، آتنا دائمی، زهرا زهتابچی، نسرین ستوده، منیره عرب شاهی، نگین قدمیان، سپیده کاشانی، صبا کردافشاری و مژگان کشاورز هویت زندانیانی از بند زنان زندان اوین است که از حق مرخصی محروم مانده‌اند.
نبود امکانات بهداشتی، وضعیت نامطلوب بهداری زندان و تاخیر در ارسال مواد ضدعفونی کننده به داخل زندان از جمله مشکلاتی که سلامت زندانیان زن محبوس در زندان اوین را تحت خطر قرار داده است است.

 

قرنطینه بند زنان زندان اوین فاقد استانداردهای لازم است و پرسنل زندان از ارائه خدمات لازم به زندانیانی که در قرنطینه هستند، سر باز می‌زنند.
بنا بر بخشنامه قوه قضائیه نظام کلیه محکومینی که دوره محکومیت آنها کمتر از ۵ سال است، می توانند از حق مرخصی استفاده کنند.
اما مسوولان به این گفته خودشان هم پایبند نیستند و به راحله احمدی با محکومیت زیر پنج سال و نگین قدمیان با محکومیت پنج سال که بیش از یک سوم از این محکومیت را سپری کرده است، اجازه دریافت مرخصی داده نشده است.

 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah