غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه رژیم ایران روز سه‌شنبه ۲۶فروردین به همکاری زندانبانان با زندانیان شورشی و ترس و سراسیمگی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم پس از شورش زندان سقز اذعان کرد و گفت: موضوع زندان سقز یک حادثه و استثنا بود!
اسماعیلی در گفتگو با رادیو حکومتی که در خبرگزاری میزان منتشر شده است درباره شورش و فرار زندانیان از زندان سقز گفت: اقدامی درآمیخته از توطئه تعدادی از زندانیان و دو سه نفر از پرسنل حوزه زندانبانی که برخلاف جمع کثیری از زندانبانان و پرسنلی که وظیفه‌شناس و هوشمند هستند، به نوعی قصور و تقصیر کردند و این حادثه در آن زندان اتفاق افتاد و منجر به فرار تعدادی از زندانیان شد!

 

 

سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah