در مورخ ۹۹/۱/۲۶ در حالی که شرایط زندانها در بدترین وضعیت و آمار صعودی تلفات ویروس (کووید 19) می باشد ،مسئولین رژیم با بی کفایتی اقدام به فیلم برداری از تیپ ۲و۵ زندان تهران بزرگ برای تشویش اذهان عمومی و پاک جلوه دادن زندان ها از ویروس کرونا کردند که با هوشیاری و اعتراض شدید زندانیان این نقشه فریبنده رژیم برآب شد.
طبق اخرین اظهارات ناصر فهیمی پزشک
متخصص محبوس در زندان تهران بزرگ ،شیوع ویروس کرونا و ابتلای بسیاری از زندانیان تیپ ۲و۵ در وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی قرار دارد. آمار قربانیان رو به افزایش است ، قوه قضاییه با عملکرد خصمانه و مغرضانه از روند آزادی مرخصی دادن به زندانیان جلوگیری می کند.همچنین مزدوران رژیم زندانیان سیاسی عقیدتی را نسبت به هر گونه افشاگری در این رابطه تهدید می کنند.
بنابه این گزارش بسیاری از زندانیان علائم مبتلا بودن به ویروس را داشته و مسئولین با بی کفایتی اشکار از اقدام به قرنطینه و تحت درمان قرار گرفتن مبتلایان و افراد مشکوک به ویروس خودداری کرده و زندانیان سالم را در خطر ابتلا قرار داده اند.

 

 

 
پنجشنبه  ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah