در گزارش دیوان محاسبات ده میلیارد دیگر گم شده! در گزارش دیوان مخاصمات روزنامه صبح اقتصاد نوشت؛ ۲۰ میلیارد دلار از کشور خارج شد حالا وام ۵ میلیاردی می‌خواهیم!
نهادهای زیر نظر خامنه ای و سپاه پاسداران که ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در تیول خود دارند حسابشان جداست و به کسی حساب پس نمی دهند.
حساب دیوان محاسبات در باره ۳۰ درصد باقیمانده زیر نظر دولت فریب و تزویر است که نشان به اون نشان حتی چوب بستنی هم با بودجه دولت وارد کردن و ۷۰ درصدش را مدیران بالا کشیدن بقیه را نهادهای انقلابی مقداری هم گم شده!
اینها را مخالفین نظام نگفتن خودشان می گویند بعد از تحریمها می نالند و کاسه گدایی به سوی صندوق بین المللی پول دراز می کنند!
هله ای ملت ایران خیزش
هله ای ملت ایران شورش
هله ای گرسنگان، برهنگان شورش

 

 
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah