بسیاری از دولت‌ها برای بازگرداندن اتباع خود در دیگر کشورها، اقداماتی را در دستور کار قرار داده و تسهیلاتی را در اختیار اتباع خود قرار می‌دهند.
بر اساس یک گزارش، سازمان هواپیمایی ایتالیا در اقدامی بشردوستانه، یک خط پرواز از ایتالیا به مقصد ایران پیش‌بینی و تاکید کرده است که این خط پروازی برای بازگردادن ایرانیان مقیم این کشور به صورت رایگان است.
با این وجود شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در اقدامی غیر انسانی، از هر مسافر مبالغی از ۳۰۰تا ۴۰۰یورو دریافت کرده است.
این در حالی است که دولت ایتالیا تاکید کرده که مجوز پرواز را تنها به این شرط صادر خواهد کرد که پروازهای فوق رایگان بوده و بلیط فروشی انجام نشود.

 
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah