دو روز پیش رادیو فردا در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم ایران تفاهم‌نامه‌ای را برای اوکراین فرستاده که در صورت امضا، اوکراین از پیگیری قضایی و جنایی این حادثه دست برمی‌دارد.

دو کشور کانادا و اوکراین که اتباعشان در حادثه ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط شلیک موشک سپاه پاسداران ایران جانشان را از دست دادند، هرگونه سازش با ایران درباره این پرونده را رد کردند.

رادیو آلمان رژیم ایران می خواهد این جنایت مشمول مرور زمان شود و با سیاست از این ستون تا اون ستون فرج است برای خود فُرجه و زمان بخرد تا کمرنگ و کم کم به دست فراموشی سپرده شود‍!

نباید به او فرصت داد و با فشار به دولتهای کانادا و اوکراین و … و نهادهای حقوق بشری و با پیگیری این پرونده در دادگاه بین المللی به پای میز محاکمه کشاند. نخستین اقدام ارسال بی چون چرای جعبه سیاه هواپیما است.

 

 

 
شنبه ۳۰فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah