آخوند مسیح مهاجری که از تیرماه سال ۶۰ پس از میرحسین موسوی مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی زیر نظر خامنه ای است و تا سال ۶۶ خامنه ای صاحب امتیاز این روزنامه بود با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شد.
مسیح مهاجری در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

 
شنبه ۳۰فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah