کامران عبدی پور، بامداد یکشنبه  ۳۱فروردین در حالی که خواب بود، با یورش ماموران لباس شخصی به منزل بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. تا لحظه تنظیم این خبر، پیگیری های خانواده از محل نگهداری اش بی نتیجه بوده و آنها در نگرانی و بلاتکلیفی بسر می برند.
به گفته خانواده کامران عبدی پور، مامورین امنیتی به هنگام دستگیری او، اعلام کرده اند که اتهام فرزندشان، همکاری با زندانیان فراری زندان سقز است.
لازم به ذکر است که کامران عبدی پور پنج ماه پیش از قصاص و طناب اعدام رهایی یافت و پس از چندین سال، از زندان آزاد گردید.

یکشنبه ۳۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah