ارژنگ داوودی معلم و زندانی سیاسی ۶۶ ساله مدت ۱۷ سال از عمر خود را پشت میله های زندان در بدترین شرایط گذرانیده است.

اما بیش از شش ماه است که از او هیچ خبری نیست. از محل زندان او اطلاعی در دست نیست و معلوم نیست در زندانهای مختلف زابل و یا زاهدان، چه بلایی بر سر این زندانی سیاسی آورده‌اند. این امر باعث نگرانیهای جدی در خصوص سلامت و امنیت جانی آقای داوودی شده است.
ارژنگ داوودی مبتلا به بیماریهای دیابت و قلبی است و پس از شکنجه های فراوان هم اکنون ناتوان از راه رفتن شده است.
طبق آخرین اخبار دریافتی او تا شهریور سال ۹۸ در زندان زابل محبوس بوده است. اما پس از آن از سلامت و وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست.

 

 
یکشنبه ۳۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah